Kurs om eierskifter


Vi holder kurs for dere som skal kjøpe eller selge landbrukseiendom. Er et eierskifte nær forestående eller ligger det flere år frem i tid? Kunnskap om gangen i et eierskifte og hvilke forberedelser som bør gjøres kan være med på å gjøre eierskifte til en enklere prosess.

Dette kurset vil gi deg en innføring i prosessen rundt eierskifte og tar for seg blant annet skatt og juss i et eierskifte. Vi fokuserer også på mellommenneskelige forhold i familien og hvordan dere skal få til en best mulig prosess for alle de berørte parter.

Kurset holdes på Tyrifjord hotell 11. April. Påmelding gjøres til post@eigarskifter.no Kursavgift kr. 1.500,- pr. person. Er dere to eller flere fra sammen familie er kursavgiften kr. 900 pr. person fra deltaker nr. 2.