Hvordan skape trygghet?

Planlegging og gjennomføring av et generasjonsskifte kan være mer enn kjøp og salg av eiendom. Det innebærer også at neste generasjon skal få mulighet til å sette sitt preg på drift og forvaltning av eiendommen. Ofte medfører dette at nye krefter kommer inn, som også må ivaretas på en god måte for å få dynamikken på tunet og i hjemmet til å fungere på en god måte.

Samboere og ektefeller må finne sin plass, men det kan være utfordrende å holde styr på hvilke rettigheter man automatisk har, og hvilke rettigheter man må avtale seg frem til. Ofte kan dette også være tema det kan være vanskelig å komme inn på eller ta opp. Vi kan hjelpe med å stille de vanskelige spørsmålene og med å sette opp samboeravtaler og ektepakter.

Slekters gang fører til at man også må forholde seg til at familiemedlemmer blir eldre og de konsekvenser det etter hvert medfører. Vi bistår med utforming av fremtidsfullmakter, testament og dødsboskifter.