Hvordan møt endringer?

Med vår kompetanse innenfor fast eiendom ønsker vi å kunne gi dere råd i ulike veivalg.

Det kan være en vurdering av de ulike skattemessige konsekvensene av dine valg, organisering av fremtidig drift eller utnyttelse av din eiendom.

Har du solgt fast eiendom kan vi bistå deg med vurdering av skattepliktig gevinst. Har du kjøpt eller arvet eiendom kan vi hjelpe deg med å beregne din inngangsverdi på eiendommen.

Vårt arbeid med generasjonsskifter i landbruket i mer en 35 år har gitt oss mye kompetanse innenfor odels- og arverett. Kanskje lurer du på din posisjon i forhold til odel på en landbrukseiendom? Kanskje ønsker du å selge en landbrukseiendom ut av familien? Da har du behov for å avklare hvem som har odel på eiendommen, og vi kan vi hjelpe deg å kartlegge dette.

Har du overtatt landbrukseiendom i uskiftet bo kan det være nyttig for deg å få en oppskrivning av eiendommens verdi. Våre takstmenn kan bistå med å finne eiendommens verdi og beregne din nye inngangsverdi.

Dersom vi ikke selv besitter den kompetanse du etterspør har vi samarbeidspartnere som kan hjelpe deg videre. Ingen spørsmål er for små og ingen spørsmål er for store.