Selskapet ble stiftet 2024, og er et datterselskap av Hallingdal Økonomiservice. Rådgiving innenfor eierskifter, taksering, arv og skifte, fast eiendom og mye mer tilbys nå i Eigarskifter AS. Selskapet har fire ansatte og er lokalisert på tre ulike kontorer i Buskerud.

Steingrim Roen

Rådgiver
Mobil: 97 09 75 80

E-post: sr@eigarskifter.no

Gårdbruker, sivilagronom og en av grunnleggerne av Hallingdal Økonomiservice AS som vi var en del av frem til 2024. Steingrim har 35 års erfaring med landbruksøkonomi, eierskifter og takst.

Unn Randi Liahagen

Daglig leder, rådgiver & autorisert takstmann
Mobil:  41 60 06 24

E-post: url@eigarskifter.no

Sivilagronom med erfaring fra bank- og regnskaps bransjen. Unn Randi har jobbet med eierskifter og takst siden 2011. Hun overtok familiegården i 2014 og driver med sau og grasproduksjon.

Anette Bøe

Juridisk rådgiver
Mobil: 93 28 00 20

E-post: ab@eigarskifter.no

Jurist med arbeidserfaring som advokat og fra offentlig forvaltning. Hun har jobbet med fast eiendom, herunder tomtefeste, kjøp, salg, leiekontrakter m.m. , arv- og familierett, pengekrav og kontraktsrett. Fra 2017 til 2023 jobbet hun i Krødsherad kommune både som rådgiver byggesak og som konstituert virksomhetsleder for plan og forvaltningsavdelingen. Anette overtok selv landbrukseiendom i 2015.

Eivind Bjerke

Rådgiver
Mobil: 95 24 17 73

E-post: eb@eigarskifter.no

Eivind har mastergrad i natur, helse og miljø. Han har yrkesbakgrunn fra kommunalforvaltning innen bl.a bygg, forurensning/miljø og kommunalteknikk. Eivind driver i tillegg en landbrukseiendom med kornproduksjon som han overtok i 2014.

Våre kontor

  • Elvevegen 4, 3550 Gol
  • Krøderfjordveien 1677, 3536 Noresund
  • Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss