Hva bør man tenke på ved et eierskifte?

Eierskifter i fast eiendom er et sammensatt og stort fagfelt. Det innebefatter en mengde lovverk samt at man skal hensynta alle parter som er med i prosessen. Saksgangen kan være ganske lik uavhengig om du skal overta en hytte eller en stor landbrukseiendom.

Gjennom 35 år har vi jobbet med generasjonsskifte på landbrukseiendommer. I noen saker jobber vi over lange tidshorisonter mens det i andre saker er mindre komplisert og tidkrevende.  Står du foran et eierskifte på en landbrukseiendom er det lurt å starte tidlig for å vurdere om det bør gjøres tilpasninger på forhånd. Det kan være spørsmål om bosted for selger, fradeling av areal eller avklaring på hvem som skal overta eiendommen.

Generasjonsskifte på hytter, tomter og boliger kan også være krevende for familien. En rådgiver vil kunne hjelpe dere med det praktiske rundt eierskiftet og det mellommenneskelige.

Overføring av fast eiendom i en familie kan medføre store følelsesmessige omveltninger både for kjøper, selger og andre familiemedlemmer. Vi bistår dere som en tredje og uavhengig part uansett hvilken type eiendom som føres videre til neste generasjon.