Hytte, bolig eller landbrukseiendom?

Eier du fast eiendom kan det være mange regelverk å sette seg inn i. Vi har erfaring med både jordlov, konsesjonslov, plan og bygningsloven mm.

Trenger du bistand med delings søknad etter jordloven, omregulering av areal, konsesjonssøknad el. kan vi hjelpe deg. Våre ansatte har også erfaring med byggesaks oppfølging ovenfor kommunene. 

Er du bortfester eller fester av festetomter, og trenger hjelp i forbindelse med regulering av festeavgiften eller i forbindelse med innløsning av festetomter? Reglene rundt tomtefeste kan oppleves kompliserte. Ta kontakt med oss dersom du ønsker råd om hvordan du best bør gå frem.